Sheena Douglass Embossing Folders

These fantastic embossing folders are hand-drawn by Sheena Douglass.